Osobnosti Javorníku

Olga Tesauerová

Olga Tesauerová

Ještě jako Juračková patřila k zakládajícím členům souboru. Od začátku (již v padesátých letech) se u ní projevovaly vůdčí a tvůrčí schopnosti, které vyústily do podoby působivých jevištních pásem. Vytvořila ideální dvojici se svým pozdějším manželem Jurou. On často napsal muziku a ona na něj udělala choreografii, kterou na zkouškách nacvičila a dala programovému číslu, ať už tanečnímu nebo sborovému, konečnou jevištní podobu. Ve vzpomínkách tanečníků Olinka vystupuje jako nekompromisní a náročná vedoucí taneční složky, která šla za cílem co nejpreciznějšího provedení a zachování folklorní čistoty.

Její cílevědomost, odpovědnost i talent dovedly soubor k úspěchům na vystoupeních doma i v zahraničí.

Olinka nás bohužel navždy opustila v roce 2004.

 
Jura Tesauer

Jura Tesauer

Jeden ze zakládajících členů souboru. Jeho zájem a píle z něj udělala nejen cimbalistu, ale hlavně upravovatele lidových písní, jejichž výzkum - jako jednadvacetiletý - s Vlajkou mládí (dnešním Javorníkem) na Valašsku v padesátých letech inicioval.

V seznamu autorů javorníkovského repertoáru vede s nedostižným náskokem. V tom mu konkuruje jeho životní partnerka Olinka jako choreografka většiny tanečních pásem. To vyústilo do dlouholeté funkce uměleckého vedoucího, kterou vykonával až do roku 2010 do svých 77 let. Nezměrná aktivita, kterou ostatní tlačil k uskutečnění své koncepce slavnostního představení k 60. výročí souboru, zůstane navždy příkladem pro stávající členy souboru.

JAK PLYNUL ŽIVOT s hudbou a souborem - Jurovo vzpomínání na život v souboru.

Jura nás bohužel navždy opustil v roce 2013 uprostřed neutuchající tvůrčí činnosti na hudebních úpravách pro Javorník.

 
Jitka Mlejnková

Jitka Mlejnková

V roce 1967 se do tehdejší Vlajky Mládí přihlásila skoro patnáctiletá Jitka Vlčková. Tancovala, zpívala, jezdila na různá folkloristická školení a semináře, až se z ní stala tanečnice, která každému mohla předávat nabyté zkušenosti. Uzavřela nefolklorní manželství a jen tolerantní přístup jejího manžela jí umožnil věnovat volný čas souboru. Ano - stala se z ní také vedoucí tanců. Nejdříve tak trochu ve stínu Olinky, až se stala posléze její nástupkyní. Pokračovala v jejích šlépějích a po svém odchodu ze souboru ze zdravotních důvodů v roce 2011 předala stávajícímu vedení taneční složku zkonsolidovanou a schopnou další činnosti.

 

Lenka ŘíčnáLenka Říčná

Křtěná Magdalena, ale pro souboráky Lenka. Do souboru přišla v roce 1973 a brzy se projevila její všestrannost. Ráda tancovala, srdcem zpívala a měla osobitý výtvarný projev. Její schopnosti se zúročily ve sborovém i sólovém zpěvu, ve vedení ženského sboru i v autorství různých souborových výtvarných počinů. Její jedinečný výtvarný rukopis je vidět na souborových tiskovinách i na grafickém provedení CD nosičů souboru.

Ženský sbor pod jejím vedením obohatil svůj repertoár a zdokonalil se interpretačně. I když řady řádných členů opustila v roce2011, zůstala jako spolupracující člen, který stále pomáhá souboru radou při nácvicích i na vystoupeních.

 
Ruda Sídl

Ruda Sídl

Ruda přišel do souboru v roce 1956 jako muzikant – původně kontráš. Když se po odchodu primáše J. Hovorky dostala muzika do problémů, intenzivním cvičením se vypracoval na post nového primáše a tím obnovil v krátké době činnost muziky a schopnost souboru dále vystupovat.

Měl šťastnou ruku při hudebních úpravách. Projevil se jako schopný a odpovědný organizátor takže mu byla svěřena (od let sedmdesátých do konce let osmdesátých) funkce vedoucího souboru.V roce 1982 byl Javorník Nadací Fridricha Von Schillera nominován na udělení Evropské ceny za lidové umění. A je také Rudovou zásluhou, že ji v konkurenci mnoha evropských uchazečů pro soubor získal.

Ruda ukončil činnost v souboru v roce 1996. To už fungovala další muzika, která převzala jeho odpovědný přístup k úkolům a jde po jeho vzoru dál touto cestou. A tak Rudův odkaz stále žije.

Navždy nás opustil v roce 2004.